Vår Affärside & Historia
  Våra Referenser
  Certifikat & Kvalitetsgarantier
  Miljöpolicy
  Lediga Tjänster
   
   

Vi på © Autokyl arbetar efter Agenda 21 och vi vill på detta sätt både internt och extern medverka till att påverka och förbättra vår, som allas miljö, genom att ha ett integrerat kretsloppstänkande och en miljömedvetenhet kopplat till vår verksamhet.

Vår miljömedvehenhet och policy har till sin grund i att vi arbetar i en verksamhet där metaller, gaser och andra slagprodukter förekommer. Vilket gör att vi i detta avseende är ytterst mån om dess påverkan och vilka de direkta konsekvenser som följderna kan ha på vår miljö.
Våra åtaganden och målsättningar för att uppnå denna miljö policy gör vi genom:

 • Att driva verksamheten enligt de gällande miljölagstiftningar,
  förordningar & krav som finns.

 • Att i den möjligaste mån använda oss av de bästa miljöanpassade
  produkterna, materialen som metoderna i vår dagliga verksamhet.
 • Att kontinuerligen hålla oss informerade om utvecklingen &
  forskningen inom bla miljöområdet som andra material- & produktområden.

 • Att kontinuerligen informera, utbilda & uppmuntra vår personal i att aktivt
  söka upp & förbättra metoder och processer och på så sätt vara
  förebyggande i en miljöpåverkan.

 • Att all personal skall vara förtrogen med vår miljöpolicy & aktivt arbeta
  för att förverkliga den.

 • Att samordna aktiviteter där en miljöbelastning vid alla former kan minskas.
 • Att kunna ställa krav som är baserade på denna miljö policy till
  våra underleverantör.

För mer information kontakta vårt miljöombud. johnny.kappi@bostreammail.com