När vi pratar om vad våra kärnvärden är och vad de betyder för oss kan vi hänvisa till vårt erbjudande och hur våra arbetsprocesser ser ut. Vi kan sammanfatta dem till två värden… KVALITET & KOMPETENS.

Kvalitet - För oss är det en avgörande faktor
Ett fordons körning varierar i olika trafikmiljöer och därmed ger det en varierande påfrestning på kylarsystemet och andra delar av motorn. I vissa fall kan då kylaren vara underdimensionerad för fordonets körning och håller därför inte lika länge. Värme är en av de stora bidragande orsakerna för förslitningsskador på alla typer av fordon och maskiner. Höga temperaturer orsakar att materialet i element och andra komponenter i dess närhet utmattas. Därför är det viktigt att vara medveten om att kylningen är en av de viktigaste komponenterna att kontrollera då den påverkar i så stor grad hälsan på ditt fordon.

Kvalitet är orsaken varför våra element är bättre än originalen
Vad är det som skiljer våra produkter med original och andra kopior? Och varför är våra produkter bättre än originalet? Att våra element och kylsystem har en högre kvalitet och hållbarhet i jämförelse med original och andra kopior beror bland annat på att cellpaketen i våra kylare har tätare vattenkanaler, fler och tjockare rördelningar samt flera alt. tätare veck på lamellerna (kylflänsen). Våra kylarelement har därför ett ISO9001-certifikat vilket är en kvalitetsgaranti för att de håller en europeisk standard.

Så om du är mån om att ditt fordon skall hålla längre och ha ett bättre andrahandsvärde, så skall du ge den, det bästa kylsystemet med den bästa kylningseffekten. Vid renovering, rengörs och provtrycks element ytterst noggrant. Det har till följd att element som ex. värmeväxlare till marina fordon får en bättre prestanda än nya. I samarbete med Nissens – en specialiserad kylarfabrik som endast inriktar sig för eftermarknadens teknologi, ger vi er den tryggheten för vad som kan utlovas i bästa kvalitet och hållbarhet.

Kompetensen – Kunskaperna och erfarenheterna bakom hantverket
Att vårt arbete är ett hantverk innebär att vi ser på våra kompetenser som hjärtat i vårt verksamhet. Vår profession och unika kompetens har hjälpt oss att hålla den höga kvalitet som standard för våra produkter och tjänster. Kunskaperna kring den nya teknikutvecklingen för fordon är därför något som vi alltid måste tillskansa oss för att vara rustade för att möta morgondagens problem.