Garanti
VI ger 3 års garanti från leveransdatum gällande material- och/eller fabrikations fel i övrigt enligt MRF:s normer. Garantin gäller reparation av defekt produkt eller om vi så bedömer inbyte till ny produkt. Vid skador förorsakade av felaktig hantering eller ändring av produkten, gäller ej garantin.

Returer/Reklamationer
Vid returnering av varor måste följesedel bifogas med uppgift om:
1. Referensnummer.
2. När varan är inköpt.
3. Varför den returneras.

Om varor returneras med mottagarfrakt, utan ovanstående uppgifter, utan vår vetskap eller utan sitt originalemballage kommer avsändaren att debiteras för merkostnaderna. - Krediteringen kan dessutom försenas av dessa skäl. Eventuella transportskador skall påpekas samt även reklameras till respektive befraktare.

Priser
Vår strävan är att katalogens priser skall gälla t.o.m. juni 2006. - Vi reserverar oss dock för omständigheter utanför vår kontroll vilka kan påverka priserna. Katalogen upphör att gälla, om inget annat uppges, 2006-06-30. Alla priser gäller inklusive moms. I och med denna prislistas utgivande upphör alla tidigare att gälla.

Betalningsvillkor
Företag: 30 dagar netto - därefter debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per månad. Ingen fakturerings- eller expeditionsavgift debiteras. Frakter debiteras enligt respektive speditörs frakttariff.

Privatperson: Kontantbetalning. OBS! Vi kan inte ta kortbetalningar. Frakter debiteras enligt respektive speditörs frakttariff.

 

  Privatpersoner
  Företag
  FAQ
  Försäljningsvillkor
  Prisuppgifter & förfrågningar