Miljöpolicy

Hem  > Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Vi på Autokyl arbetar efter Agenda 21 och vi vill på detta sätt både internt och extern medverka till att påverka och förbättra vår, som allas miljö, genom att ha ett integrerat kretsloppstänkande och en miljömedvetenhet kopplat till vår verksamhet. Vår miljömedvehenhet och policy har till sin grund i att vi arbetar i en verksamhet där metaller, gaser och andra slagprodukter förekommer. Vilket gör att vi i detta avseende är ytterst mån om dess påverkan och vilka de direkta konsekvenser som följderna kan ha på vår miljö.

Våra åtaganden och målsättningar för att uppnå denna miljö policy gör vi genom: Att driva verksamheten enligt de gällande miljölagstiftningar, förordningar och krav som finns. Att i den möjligaste mån använda oss av de bästa miljöanpassade produkterna, materialen som metoderna i vår dagliga verksamhet. Att kontinuerligen hålla oss informerade om utvecklingen & forskningen inom bla miljöområdet som andra material- & produktområden. Att kontinuerligen informera, utbilda & uppmuntra vår personal i att aktivt söka upp & förbättra metoder och processer och på så sätt vara förebyggande i en miljöpåverkan. Att all personal skall vara förtrogen med vår miljöpolicy & aktivt arbeta för att förverkliga den. Att samordna aktiviteter där en miljöbelastning vid alla former kan minskas. Men även att kunna ställa krav som är baserade på denna miljö policy till våra underleverantör.