AC-Service

Hem  > Tjänster  > AC-Service

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på Autokyl utför AC-service till bra priser. Vi utför en krävande felsökning på
bilens AC-system och påfyller kylmedel. Vi utför även service för din vattenkylare dvs provtryckning byte av komponenter på ditt kylsystem. Det är alltid billigare att förebygga och kontrollera. Kontroll ger ett gott luftkonditioneringssystem och blir till ett gott inre klimat och bidrar till en god bränsleekonomi. Vi garanterar lång livslängd på din AC-anläggning

Varför bör jag utföra AC-service?

Luftkonditioneringsservice är inte en del av det normala serviceutbudet, men det är en bra idé att få utföra. Det finns flera bra grunder för att kontrollera ditt fordons AC-system: Ett vanligt luftkonditioneringssystem förlorar 2-4 % av sitt kylmedel varje år och kan få följder. Tillsammans med kylmediet finns en olja som måste smörja packningar och kompressorer. Om kompressorn inte smörjs av oljan kan den eventuellt förstöras, och det kommer att resultera i en dyr reparation. 

Du kan själv göra några saker för att upprätthålla ditt AC-system. Det är alltid en bra idé att följa instruktionerna i instruktionsboken. Samtidigt är det viktigt att du också använder AC-systemet om vintern. Oljan i köldmediet är till för att smörja systemets tätningar och se till att systemet fortsätter att fungera. Om luftkonditioneringssystemet inte körs på vintern kommer oljan inte att köras runt och därför kommer systemet inte att smörjas Man rekommenderar att man kör AC-systemet minst 3-5 gånger om vintern i några minuter.2-4